Webpublisher

PHP interface for Careerjets offentlige søgning API

Her er det nemme PHP modul for at integrere Careerjets jobsøgnings-resultater på din site.

Installation

Hvis du bruger en PHP version før 5.2, bliver du nødt til at installere json med følgende kommando

 pear install json

også bliver du nødt til at checke at din php.ini indeholder linien

extension=json.so

Ellers behøver du bare at downloade. Careerjet_API.zip og unzip det i en destination, hvor dine scripts vil finde det.

 cd my_application_directory
 wget http://www.careerjet.co.uk/partners/api/php/Careerjet_API.zip
 unzip Careerjet_API.zip

Dokumentation

For alle oplysninger se venligst dokumentationen i Careerjet_API.php scriptet der findes i .zip-arkivet.

Scripteksempel

<?php

require_once "Careerjet_API.php" ;

$api = new Careerjet_API('en_GB') ;
$page = 1 ; # Or from parameters.

$result = $api->search(array(
 'keywords' => 'php developer',
 'location' => 'London',
 'page' => $page ,
 'affid' => '678bdee048',
));

if ( $result->type == 'JOBS' ){
 echo "Found ".$result->hits." jobs" ;
 echo " on ".$result->pages." pages\n" ;
 $jobs = $result->jobs ;
 
 foreach( $jobs as $job ){
  echo " URL:   ".$job->url."\n" ;
  echo " TITLE:  ".$job->title."\n" ;
  echo " LOC:   ".$job->locations."\n";
  echo " COMPANY: ".$job->company."\n" ;
  echo " SALARY: ".$job->salary."\n" ;
  echo " DATE:  ".$job->date."\n" ;
  echo " DESC:  ".$job->description."\n" ;
  echo "\n" ;
 }

 # Basic paging code
 if( $page > 1 ){
  echo "Use \$page - 1 to link to previous page\n";
 }
 echo "You are on page $page\n" ;
 if ( $page < $result->pages ){
  echo "Use \$page + 1 to link to next page\n" ;
 }
}

# When location is ambiguous
if ( $result->type == 'LOCATIONS' ){
 $locations = $result->solveLocations ;
 foreach ( $locations as $loc ){
  echo $loc->name."\n" ; # For end user display
  ## Use $loc->location_id when making next search call
  ## as 'location_id' parameter
 }
}?>